EN БГ
  Начало |  Профил |  Специализации |  Екип | Новини |  Контакт | Карта
Контакт
D & P
Адвокатска кантора

бул. "Цар Борис III" 85
1612 София
България
fax Телефон:  (+359 2) 981 22 21
phone Факс: (+359 2) 986 23 25

http://www.lawoffice-bg.com


BEYOND THE LEGAL EXPERTISE
 

Специализации

Събиране на вземания


  • Извършване на проучване и анализ на длъжници на клиента;
  • Изработване на стратегически план за действие, съобразен със спецификата на всеки отделен случай, чрез специално разработено «ноу-хау»;
  • Подготовка на необходима документация и провеждане на извънсъдебна фаза по събиране на вземанията;
  • Съдебна защитата и обезпечаване на вземанията;
  • Специална гъвкава политика относно разноските;

 

     ℑ Назад

 
 

  Created by 

Disclaimer