EN БГ
  Начало |  Профил |  Специализации |  Екип | Новини |  Контакт | Карта
Контакт
D & P
Адвокатска кантора

бул. "Цар Борис III" 85
1612 София
България
fax Телефон:  (+359 2) 981 22 21
phone Факс: (+359 2) 986 23 25

http://www.lawoffice-bg.com


BEYOND THE LEGAL EXPERTISE
 

Специализации

Корпоративно & Търговско право

Нашите адвокати и експерти имат богат професионален опит при:

  • Регистрация на Дружества и корпоративни структури в България, Консорциуми, Сдружения и Фондации
  • Установяване на смесени дружества и чуждестранни инвестиции в България
  • Пълно правно обслужване при стартиране на нов бизнес
  • Преобразуване на търговски дружества, сливания и вливания
  • Прехвърляне на участия в търговски дружества и на цели търговски предприятия
  • Договори за управление и агентство
  • Търговски сделки
  • Договори в сферата на търговското право

     ℑ Назад

 
 

  Created by 

Disclaimer