EN БГ
  Начало |  Профил |  Специализации |  Екип | Новини |  Контакт | Карта
Контакт
D & P
Адвокатска кантора

бул. "Цар Борис III" 85
1612 София
България
fax Телефон:  (+359 2) 981 22 21
phone Факс: (+359 2) 986 23 25

http://www.lawoffice-bg.com


BEYOND THE LEGAL EXPERTISE
 

Специализации

Интелектуална собственост

  • Проучване на търговски марки
  • Регистрация на търговски марки, наименования за произход и промишлен дизайн
  • Правен анализ на обекти на интелектуална собственост
  • Правен анализ на знаци и други обекти на индустриална собственост
  • Закрила на авторски права
  • Лицензионни договори и договори за преотстъпване на изключителни и неизключителни права върху обекти на интелектуална собственост
  • Правни съвети в областта на интелектуална собственост и защита от нарушения
  • Процесуална защита на нарушени права на интелектуална собственост
  • Представителство

     ℑ Назад

 
 

  Created by 

Disclaimer