EN БГ
  Начало |  Профил |  Специализации |  Екип | Новини |  Контакт | Карта
Контакт
D & P
Адвокатска кантора

бул. "Цар Борис III" 85
1612 София
България
fax Телефон:  (+359 2) 981 22 21
phone Факс: (+359 2) 986 23 25

http://www.lawoffice-bg.com


BEYOND THE LEGAL EXPERTISE
 

Специализации

Процесуално представителство & Медиация

Предлагаме процесуална защита, въз основа на задълбочените познания и процесуален опит на екипа, в разрешаване на спорове пред българските съдилища и арбитражи. Експертният ни опит обхваща широк кръг търговски и административни спорове.

Вярваме в предимството на алтернативните способи за решаване на спорове, когато интересите на нашите клиенти изискват по-бързо и ефективно разрешаване на конфликта. Водещите адвокати на екипа са с международна специализация в областта на медиацията, като начин за извънсъдебно разрешаване на спорове.

     ℑ Назад

 
 

  Created by 

Disclaimer