EN БГ
  Начало |  Профил |  Специализации |  Екип | Новини |  Контакт | Карта
Контакт
D & P
Адвокатска кантора

бул. "Цар Борис III" 85
1612 София
България
fax Телефон:  (+359 2) 981 22 21
phone Факс: (+359 2) 986 23 25

http://www.lawoffice-bg.com


BEYOND THE LEGAL EXPERTISE
 

Специализации

Недвижими имоти & Строителство

Кантората предлага консултации във всички правни аспекти на инвестирането в недвижими имоти, в това число, съвети във връзка с придобиване, строителство, правнеи статус и развитие на недвижими имоти на територията на България, включително:

  • Проучване на вещно-правен режим на имотите
  • Подготовка и цялостно обслужване на сделки с недвижими имоти
  • Анализ на възможности за финансиране и обезпечение
  • Преговори за закупуване и финансиране на имоти
  • Изготвяне на предварителни и окончателни договори за покупко-продажба на недвижими имоти
  • Договори за строителство
  • Договори за наемане и пренаемане

     ℑ Назад

 
 

  Created by 

Disclaimer